• 25 FEBR. 13
    Kinesiotaping; embenat neuromuscular

    Kinesiotaping; embenat neuromuscular

    És un esparadrap elàstic que té per funció separar l’espai entre la pell i les estructures que es troben immediatament per sota d’aquesta per tal d’augmentar el flux sanguini i la circulació de líquids limfàtics. D’aquesta manera s’augmenta l’espai intersticial i s’alleugereix la pressió sobre els nociceptors corporals, encarregats de detectar el dolor, estimulant i millorant la propiocepció general de la part lesionada.

    Indicacions: patologies en lligaments, tendons i músculs.

Features


Contacta’ns

Tens un dubte/consulta?

Contacta amb nosaltres i concertem una visita per atendre el teu cas de forma professional i donar el tractament idoni.