• C/ Sant Sebastià, 3 Vic
  • 669 04 54 18

El nombre de sessions necessari per tractar el seu problema dependrà de les expectatives del pacient lligades al seu estat de salut.

Com en qualsevol tractament, els bons resultats depenen de múltiples factors: la genètica, el tipus i grau de lesió, les patologies associades, l’edat biològica, els factors ambientals, etc. Aquests i altres factors han de ser tinguts en compte per establir un programa d’acord amb les seves expectatives. Quant majors siguin els seus objectius, probablement més temps es necessitarà per aconseguir-los.

Cada sessió de tractament dura aproximadament 1 hora, amb una freqüència d’1 sessió per setmana. En funció de l’evolució, les sessions s’aniran espaiant a 1 cada 15 dies i posteriorment 1 al mes. Tant el nombre de sessions com la periodicitat s’estableix en la primera visita.