Expectatives deltractament

Les expectatives del tractament amb el Mètode Mézieres són millorar la qualitat de vida del pacient i ajudar-lo a viure sense dolor i amb una millor funcionalitat física. És important tenir en compte que cada persona respondrà de manera diferent al tractament i que pot ser necessari un compromís durador per a aconseguir resultats duradors.

El nombre de sessions necessari per tractar el seu problema dependrà de les expectatives del pacient lligades al seu estat de salut.

Com en qualsevol tractament, els bons resultats depenen de múltiples factors: la genètica, el tipus i grau de lesió, les patologies associades, l’edat biològica, els factors ambientals, etc. Aquests i altres factors han de ser tinguts en compte per establir un programa d’acord amb les seves expectatives. Quant majors siguin els seus objectius, probablement més temps es necessitarà per aconseguir-los.

Cada sessió de tractament dura aproximadament 1 hora, amb una freqüència d’1 sessió per setmana. En funció de l’evolució, les sessions s’aniran espaiant a 1 cada 15 dies i posteriorment 1 al mes. Tant el nombre de sessions com la periodicitat s’estableix en la primera visita.

Tractament - Eva Solà Mascaró

És impressionant.

He pogut experimentar un gran canvi, tant postural com d'actitud.

Ara afronto el dia a dia molt més relaxat i descansat.

Moltes gràcies Eva.

Antonio N.

Via Google