Comes fa?

Es compte en tot moment amb el suport i seguiment d’una assessora personal (coaching nutricional) amb la qual es treballa conjuntament formant un tàndem. Transmet motivacióajuda i estimulació. Dóna totes les explicacions nutricionals necessàries de manera planera i comprensible.

És molt important que s’entengui bé cada concepte per tal que tothom pugui saber què ha de fer de manera correcte. És l’encarregada de solucionar dubtespreguntesmites, que puguin anar apareixent al llarg del procés. Té un tracte personal directe, de tu a tu i la seva disponibilitat està adaptada a cada persona segons els seus horaris.

Es presenta i s’estudia en deteniment cada cas particular i llavors s’elabora un programa a mida basat en una dieta complertaequilibrada i variada, on es pugui menjar de tot, amb més o menys mesura segons cada cas. A més, aquesta dieta és fàcil i còmode de preparar i de seguir, que no ens hagi de suposar un esforç addicional. I també saciant, de tal manera que s’evita passa gana.

coach