• C/ Sant Sebastià, 3 Vic
  • 669 04 54 18

1. Professionals que treballen durant moltes hores davant de l’ordinador (executius, administratius, professors, informàtics, etc.).
Lesions més freqüents: dolors d’esquena, contractures musculars, males postures, hèrnia discal, etc.

2. Professionals que estan durant moltes hores asseguts o dempeus (conductors de vehicles, treball en fàbriques o oficines, dependentes, etc.).
Lesions més freqüents: dolors d’esquena, contractures musculars, deformitats articulessis, males postures, hèrnia discal, etc.

3. Persones que sofreixen dolor crònic no atribuïble directament a la seva professió.
Lesions més freqüents: fibromiàlgia, síndrome dolorós crònic, fatiga crònica, poliartritis, etc.

4. Persones que realitzen esport o es dediquen a activitats artístiques com a músics o actrius.
Lesions més freqüents: tendinitis, lesions musculars, deformitats i dolors articulessis, males postures, etc.

5. Persones que desitgen prevenir dolors o volen millorar la seva postura (models, professionals de la imatge, músics, actors, etc.).