peus

La malaltia d’Osgood-Schlatter

La malaltia d’Osgood-Schlatter és una inflamació dolorosa a la tuberositat (prominència grossa en un os, que serveix per a la inserció de músculs, lligaments i tendors) tibial anterior. Aquesta part anatòmica és un relleu ossi que sobresurt de la part superior i anterior de la tíbia i és on s’inserta el tendó rotulià.