Força muscular

Com es treballa la força des de la fisioteràpia?

Un dels objectius habituals quan es comença una rutina d’entrenament físic és treballar o recuperar la força muscular. Per fer-ho de manera correcte, els exercicis s’han de realitzar aplicant una resistència progressiva. Es fa d’aquesta manera per tal  d’aconseguir un bon estat físic i evitar lesions.

Des del punt de vista de la fisioteràpia, el treball de força és un element fonamental en la prevenció i el tractament de moltes malalties cròniques. Un entrenament terapèutic supervisat per un/a fisioterapeuta disminueix la debilitat muscular i és un mètode molt eficaç per augmentar la massa muscular i la força.

Però, què és la força muscular?

Entenem com a força muscular, la capacitat del múscul de generar tensió davant una resistència o càrrega, és a dir, la capacitat d’aixecar o moure un pes determinat mitjançant la contracció muscular. Aquesta força representa la màxima tensió que és capaç de desenvolupar un múscul i es pot mesurar en quilograms.

Com es pot treballar aquesta força?

Existeix diferents tipus de contracció muscular, però principalment es treballa d’aquesta manera:

  • Contracció concèntrica: en aquesta contracció, la força que exerceix el múscul és major que la resistència aplicada, i per tant, el múscul s’escurça.
  • Contracció excèntrica: la tensió que genera el múscul és menor a la resistència externa aplicada. El múscul augmenta la seva longitud.
  • Contracció estàtica o isomètrica: La força que exerceix el múscul és igual a la força que fa la resistència. El múscul manté la seva longitud.

Per què es treballa la força amb fisioteràpia?

Els mètodes i les eines per treballar la força són molt variats i cadascun d’ells presenta els seus avantatges i els seus inconvenients segons si es vol treballar la musculatura de manera concreta o global.

Un/a fisioterapeuta especialitzat/da pot valorar les condicions físiques i les possibilitats de cada pacient. Això li permet dissenyar un entrenament terapèutic personalitzat, en funció dels objectius a assolir.

 

Eva Solà Mascaró

Fisioterapeuta col·legiada 7765

Comments are closed.