Diafragma

El diafragma. El rei de la respiració

El múscul del diafragma es troba situat a la part superior del tronc, a la zona de les costelles. Té forma de bovada i divideix la cavitat toràcica de l’abdominal. La seva funció principal és permetre l’intercanvi d’aire en la respiració, però també permet que les vísceres es mantinguin suspeses, mòbils, lliures i col·locades correctament.

Si ens fixem en la respiració, durant la inhalació/inspiració el diafragma es contrau i es col·loca en una posició baixa, permetent que la cavitat abdominal augmenti de tamany i així, els pulmons es poden inflar bé. Pel que fa al moment de exhalar/espirar el múscul es relaxa, tornant a una posició alta i ajudant a l’expulsió de l’aire.

És important destacar que el diafragma no és l’únic múscul que participa en el procés de respiració. Tant en la inhalació com en la exhalació hi ha molts músculs que l’ajuden a realitzar la seva funció. Aquest músculs, al seu moment, també participen en altres funcions motores del cos -mobilitzen articulacions i per tant, fan accions que no tenen res a veure en la respiració -. És per aquest motiu que cal donar gran importància als músculs de la respiració, sobretot al diafragma.

Des del punt de vista de la globalitat, el fet que la musculatura tingui diverses funcions segons la necessitat, ens demana prestar molta atenció en quin estat es troba el nostre cos. Si tenim present que respirem les 24 hores al dia entendrem que aquesta musculatura no descansa mai, per tant si no respirem d’una manera eficaç i eficient podem partir sobrecàrregues que es poden traslladar a la resta del cos.

És important observar que el viatge pot ser en l’altra direcció; si per motius posturals o funcionals la musculatura no treballa bé es sobrecarregarà i afectarà directament a la respiració, provocant un patró anormal.

És habitual buscar tractament quan una part del cos no funciona com ho hauria de fer, o bé perquè no té la mobilitat suficient, no té bon to muscular o està sobrecarregada… el motiu que sigui. Però ens oblidem completament de la respiració. No busquem ajuda perquè senzillament no hi pensem. Però no hem d’oblidar que són músculs els que fan aquesta funció, per tant es poden tractar.

Molt sovint hi ha persones que pateixen des de fa molt temps un cert tipus de lesió recurrent. Val la pena fer un anàlisis global del cos perquè tal com hem dit abans, tant pot ser una lesió deguda a la funció motora del múscul, o pot ser deguda a la seva funció respiratòria. Per tant, cal posar més atenció al nostre cos. Si destinem una especial cura al diafragma veurem com la nostra qualitat de vida millora.

 

Eva Solà Mascaró

Fisioterapeuta col·legiada 7765

Comments are closed.